SA TOTOO LANG ni Joey Bermudez

Napapaisip ako tuwing nadidinig ko ang mga katagang "technology is the great equalizer." Talaga?

Kung totoo ito, bakit sa panahon ng pandemya kung kailan naging lubhang makapangyarihan ang teknolohiya ay lalong humirap ang mahirap at lalong nangibabaw ang ilang dambuhalang kumpanya at mga kapanalig nila?

Noong binubuo namin ang Iskaparate.com, marami ang nagtanong sa amin. "Marami namang shopping websites. Bakit hindi niyo na lang tulungan ang mga mahihirap na makapasok sa malalaking online marketplace na namamayagpag ngayon? Bakit kailangan niyo pang bumuo ng bagong digital selling platform?

Ang sagot ko "Sa palagay niyo ba hindi ito naiisip ng mga maralitang negosyante? Sa tingin niyo, kung may kapasidad sila na makipagsabayan sa mga ibang online sellers, hindi nila gagawin ito?”

Malaki ang problema ng mga nag-iisip na dahil libre ang pagsali sa mga higanteng shopping website ngayon ay malayang makakapasok dito ang mga micro-entrepreneur.. Hindi nila nauunawaan ang mga balakid na sumasalubong sa mga maliit na mangangalakal na nagtatangkang sumakay sa digital commerce.

Kaya ipinanganak ang Iskaparate.com. Ito ay isang malawakang kilusan na nagsisikap burahin ang malaking agwat ng mahirap at mayaman sa larangan ng digitalization. Hindi lang ito isang shopping website. Ito ay kumpletong ecosystem upang alalayan ang micro-entrepreneur. Bukod sa pagiging isang digital selling platform, tinutulungan din ng Iskaparate.com ang mga maliit na negosyante sa paglikha ng kanilang online stores, itinataguyod ang kanilang mga indibidwal na produkto, pinagbibigkis ang mga ito upang makabuo ng mga product bundle na nakakatawag pansin sa mga mamimili. Higit sa lahat, nagbibigay ng pagsasanay sa entrepreneurship at digital selling ang Iskaparate.com sa mga miyembro nito. Humuhugot ito ng lakas sa maraming tao kabilang na ang mga founders, mga katuwang na organisasyon, mga business partners, mga volunteer mentors, at mga enablers o adopters ng mga maralitang negosyante.

Alam natin lahat na ang paglaganap ng digital technology ay nagbigay daan sa mas mabilis at mas mabisang paraan ng paghahanapbuhay. Nguni't para makilahok ang sinuman sa digital transactions. kailangan niya ng angkop na kasangkapan (mga computer at smart phone), kaalaman, kasanayan, at karanasan. Hindi ito libre. Hindi ito mura. Hindi ito madaling angkinin. Sa madaling salita, wala nito ang karamihan ng micro-entrepreneur.

Ito ang misyon ng Iskaparate. Nais naming bigyan ang maralitang negosyante ng pagkakataon na palaguin ang kanyang hanapbuhay gamit ang digital technology at sapat na kaalaman upang makamit niya ang makatarungan niyang bahagi sa biyaya ng kaunlaran.


Makakaasa ang mga micro-entrepreneur sa Iskaparate.com na hindi kami lilihis sa misyon na ito. Kailanman ay hindi magiging kasangkapan ang Iskaparate para bahain ng murang kontrabando ang online marketplace at patayin ang competition mula sa maliliit na negosyante. Hindi magiging daan ang Iskaparate upang bigyan ng bentahe ang mga mapagsamantala. Sa halip, pipilitin namin na maging paraan ang Iskaparate upang matuklasan ng buong mundo ang mga produkto ng mga maliit nguni't masisipag at matapat na mangangalakal.

Malaki ang pananalig namin sa maralitang negosyante. Hindi nila kayang tapatan ang diskarte ni Jeff Bezos o Elon Musk nguni't marami silang maitituro sa atin kung ang pag-uusapan ay ang pakikibaka sa gabundok na balakid. Wala silang "strong balance sheet" dahil hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan ng mga batikang accountant kung paano bigyan ng halaga ang katapangan pagkamalikhain, at entrepreneurial tenacity. Sa isang larangan na patas at makatarungan, pagkakataon lang ang tanging kailangan ng micro-entrepreneur upang manguna at magtagumpay. Hindi ito madaling mapagtanto ng isang sambayanan na dahil ilang ulit nang binigo ng kanyang mga pinuno ay nauuhaw na sa milagro at naghahanap na tuloy ng superhero.

Share this article

Liquid error (layout/theme line 76): Could not find asset snippets/preorder-now.liquid