Socorro B. Khemlani

Si Nanay Socorro ay 63 years old, may anim na anak at nakatira sa Tabaco City, Albay. Ang MAMA COR'S CHOCOLATES ay kanyang itinayo noong Nobyembre 2017 at ang mga produkto nito ay mga Choco Pops at Chocolate in a box.

 

Product Price  
Mallow Pops Php 145.00 per pack of 20 pieces
Chocolates Php 190.00 per box of 6 pieces
Chocolate Lollipop Php 25.00 per piece

 

Contact Details: 

(0969) 010 4178

Email: 

contact.iskaparate@gmail.com

Messenger: 

Iskaparate Store

FB Fage:

Iskaparate Store

 Address:

309 DMG Center, Domingo M. Guevarra St., Mandaluyong City

Link: https://www.iskaparate.com/Socorro-Khemlani

Share this article