Sarah Mida D. Casulla

Si Ate Sarah ay 24 years old at nakatira sa Pilar Sorsogon.  Itinatag niya ang Lang Siram noong Oktobre 2021 at ang mga produkto nya ay Tinapang Linatik, Ladang Linatik (spicy), at Ladang Linatik (fiery hot).  

 

 Product Price
Tinapang Linatik

Php 110 for 110grams

Php 205 for 210grams

Ladang Linatik (spicy)

Php 110 for 110grams

Php 205 for 210grams

Ladang Linatik (fiery hot) 

Php 110 for 110grams

Php 205 for 210grams

 

Contact details:

(0969) 0104178  

Email: contact.iskaparate@gmail.com

Messenger:  iskaparate.com

Link: https://www.iskaparate.com/sarah-mida-casulla

Share this article