Ramil Flores

Si Tatay Ramil ay 53 years old, ipinanganak at kasalkukuyang naninirahan sa San Pablo City, at asawa ni Nanay Cristeta.  Apat ang kanilang anak. 
Mahigit labinlimang taon na ang negosyo ni Tatay Ramil. Gumagawa siya ng stuffed toys, curtains, pillows, bedshets key chains, at tissue holders.  Dati siyang nagtrabaho sa isang factory ng stuffed toys.  Nang magsara ang factory, nagpasya si Tatay Ramil na gamitin ang kanyang natutuhan sa trabaho at mag-umpisa ng sarili niyang negosyo ng stuffed toys.  Katulong ni Tatay Ramil ang kanyang buong pamilya sa pagpapatakbo ng negosyo.
Dahil sa pandemic, marami sa mga wholesale customers ni Tatay Ramil ang huminto sa pagbili ng kanyang produkto.  Hangad niya na sa pamamagitan ng online selling, maibalik niiya ang dating sigla ng kanyang negosyo at mapalago ang kanyang mga customers.

 I Heart You Pillow (minimum of 12 pcs. per order)

Php6,600.00

Letter Pillow (minimum of 12 pcs. per order)

Medium ( 14 In X 11 In) - Php2,400.00

Big (2ft Tall) - Php6,000.00

Neck Pillow Panda (minimum of 12 pcs. per order)

Php2,640.00

Neck Pillow Plain (minimum of 12 pcs. per order)

Php2,160.00

Neck Pillow Strawberry (minimum of 12 pcs. per order)

Php2,640.00

 

Neck Pillow With Coat (minimum of 12 pcs. per order)

Php4,560.00

 

Contact Details: 

(0969) 0104178  

Email: 

contact.iskaparate@gmail.com

Link: iskaparate.com

Share this article