Nesny Tongco

Si Ate Nesny ay naninirahan sa Abucay, Bataan at may isang anak.  Noong Hunyo 2020 ay itinayo niya ang kanyang negosyong Pretty Me Health and Beautypreneur.  Hangad niyang makapaghandog ng eco-friedly herbal soap, lotion, at iba pang skin care products sa mga Pilipino para mapangalagaan ang kanilang balat at katawan nang hindi gumagamit ng kemikal at iba pang sangkap na nakapipinsala sa kalikasan at sa kalusugan.  

 

Product Price
Intense Whitening Scrub Php250
Skin Whitening Soap Php110
Intense Whitening Lotion Php250
Papaya Herbal Soap Php120

 

Contact Details:
(0938) 382-7494
Email: prettymesoap@gmail.com
Facebook Page: PrettyMeKeepYourselfBeautiful
Address:
Pretty Me Health and Beautypreneur
Mabatang, Abucay, Bataan

Share this article