See Exclusive Deals for the Christmas Season!

Mary Faith Beleno

Si Ate Faith ay naninirahan sa Kalinga. Bagong tatag ang kanyang negosyong FaiThNESS CAFE na naghahandog ng mga nutritious snack items tulad ng banana protein shake/smoothie, grilled vegetable sandwich, grilled chicken garden salad at chocolate chip cookies.

Product Price
Banana Protein shake/smoothie Php120
Grilled Vegetable Sandwich Php250
Chocolate Chip Cookies
Php80 vegan and gluten free
Grilled Chicken Garden Salad Php250

 

 

Contact details:

(0997) 857-5086

Email: dnlpdllaaaaa@gmail.com

Facebook: FaIThNESS CAFE

Address: 

FaIThNESS CAFE
P2 Bulanao, Tabuk City, Kalinga

Share this article