Marlon Yumul

Si Tatay Marlon Yumul ay naninirahan sa Ilagan, Isabela at may tatlong anak. Isa siyang PWD (person with disability) nguni't hindi naging hadlang ang kanyang physical condition sa kanyang paghahanapbuhay nang marangal. Mahigit tatlumpung taon na siya sa negosyong watch service and parts. Iba't ibang uri ng mga relo ang kanyang sineserbisyo at at pinapalitan ng spare parts kung kinakailangan. Malalim ang kanyang karanasan sa watch servicing nguni't nananatiling abot-kaya ang kanyang singil,

 

Product Price
Watch Service and Parts Php150 - Php200

 

 

Contact Details:

(0915) 903-6168

Email: maryml20@gmail.com

Address:

Baligatan, Ilagan, Isabela

Link: https://www.iskaparate.com/marlon-yumul

 

Share this article