Marina Bonifacio

Lubhang mahirap ang umpisa sa negosyo ni Nanay Marina, 53 years old, asawa ni Tatay Antonio, at may isang anak. Wala siyang kapera pera nung magkahiwalay sila ng una niyang asawa. Bumalik siya sa magulang niya. Maysakit noon ang kanyang ama kaya sinisikap ng kanyang ina na kumite sa pananahi. Napilitan si Nanay Marina na mag-aral din manahi nguni’t hindi likas sa kanya ang gawaing ito kay kinailangan niyang pilitan ang sarili niya na gustuhin ito. Nag-umpisa siya sa pananahi ng basahan. Ngayon ay marami na siyang alam tahiin. Labing dalawang taon na siya sa negosyo.
Ang mga produkto ni Nanay Marina ay beddings at curtains. Bukod sa mura, tinitiyak niya na matibay ito, gawa sa magandang tela, at gawa nang may pagmamahal. Nangalahati ang kita ni Nanay Marina sa Covid19 nguni’t nilalabanan niya ito sa tulong ng online selling. Patuloy siyang nananalig na makakaahon siya sa krisis na ito.

Canadian Poly/Cotton Bedsheet (With 2 Pillow Cases) (minimum of 20 sets per order) 

Php9,200.00

Chair Cushion (minimum of 15 pcs per order)

Php2,625.00

Hotdog Pillow (minimum of 15 pcs per order)

Php4,725.00

Ordinary Pillow (minimum of 25 pcs per order)

Php5,000.00

Throw Pillow (minimum of 15 pcs per order)

Php2,625.00

 

Contact Details: 

(0969) 0104178  

Email: 

contact.iskaparate@gmail.com

Link: iskaparate.com

Share this article