Maria Paula L. Canlas

Si Nanay Maria Paula L. Canlas ay may tatlong anak at kasalukuyang naninirahan sa San Juan City. Siya ay nagtitinda ng mga sari-saring items tulad ng pet toys, mosquito killers, korean bags at iba pa. Ito ay kanyang inumpisahan nuong Pebrero 2021.

 

Korean Bags - Php230.00

Squeaky Pet toys - Php95.00

Pet Toothbrush Set - Php100

Electric Stove

Single - Php280

double - Php380

Mosquito Killer - Php200.00

 

 

Contact Details: 

09312009848

Email:

paulacanlas1422@gmail.con

Facebook:

Paula Canlas

Address:

278 D. Hilltop St. Brgy. Onse San Juan City

Link: https://www.iskaparate.com/maria-paula-l-canlas

Share this article