Lucita Dela Cruz

Si Nanay Lucita ay 53 years old, galing sa Catbalogan, Samar, hiwalay sa kanyang asawa, at may tatlong anak na nasa hustong gulang na. Nag-umpisa siyang magnegosyo tatlumpu’t isang taon na ang nakakaraan. Nagkaroon siya ng puwesto sa Baclaran at doon niya inilako ang kanyang mga paninda. Dumaan sa malaking pagsubok ang kanyang hanapbuhay nang masunog ang Baclaran at natupok ang lahat ng kanyang paninda. Bumangon siya at muling pinalago ang kanyang negosyo. Tinitiyak ni Nanay Lucita na matibay at mahusay ang pagkakagawa, bukod sa maganda ang tela, ng kanyang mga gowns, costumes, at barong. Ang telang ginagamit niya ay cocon, jusi, organza at abaka. Lubhang humina ang kanyang negosyo dahil sa Covid19 nguni’t umaasa pa rin siya na makakabangon sa krisis na ito.

 

Product Price
Gown 
PHP 1,500 to PHP 5,000 (depende sa tela)
Barong
PHP 350 to PHP 15000 (depende sa tela)

 

 

Contact Details:

(0945) 853-6874

Email: lucyricabo@gmail.com

Address:

G. G. Cruz, Baclaran, Pasay City (Back Of Baclaran Church)

Link: https://www.iskaparate.com/lucita-dela-cruz-lifestyle

Share this article