Lea Leal

Kasagsagan ng pandemya nang maisipan ni Ate Lea na pasukin ang paggawa at pagbebenta ng banana bread, kutchinta, at puto.  Ito ang naisipan niyang pagkakakitaan dahil ang kanyang pamilya ay likas na mahilig sa kakanin.  Sa tulong ng kanyang pinsan, matiyaga niyang pinalago ang negosyong ito.  Pinagbubuti niya ang paggawa ng produkto at pagpili ng sangkap.  Ang kanyang banana bread ay walang halong artificial flavor. Hangad niya na patuloy na dumami ang kanyang mga suki at makilala ang kanyang mga produkto sa ibang lugar hanggang sa Metro Manila.

 

Product 

Price

 

Kutsinta with Niyog (5 pcs)

Kutsinta with Niyog (14 pcs)

Kutsinta with Niyog (18 pcs)

 

PHP 40

PHP 100

PHP125

Kutsinta with Yema dip (5 pcs)

Kutsinta with Yema dip (13 pcs)

Kutsinta with Yema dip (17 pcs)

Php 40

Php 100

Php 125

Kutsinta Round pack (25 pcs with yema dip or niyog)
Php 190

Kutchiz (Kutsinta with cheese) - 11 pcs

Kutchiz  - 14 pcs

Kutchiz  - 20 pcs

Kutchiz  - 30 pcs

Kutchiz  - 40 pcs

Kutchiz  - 50 pcs

Php 100

Php 120

Php 175

Php 260

Php 340

Php 430

Party Mix (Kutsinta and Puto) Small (22 pcs kutsinta, 20 pcs puto, 4 pcs yema dip or niyog)
Php 325
Party Mix (Kutsinta and Puto) Medium (30 pcs kutsinta, 19 pcs puto, 4 pcs yema dip or niyog)
Php 445
Party Mix (Kutsinta and Puto) Large (57 pcs kutsinta, 27 pcs puto, 5 pcs yema dip or niyog)
Php 625
Party Mix (Kutsinta and Puto) Extra Large (65 pcs kutsinta, 45 pcs puto, 6 pcs yema dip or niyog)
Php 805

Puto Cheese (6 pcs)

Puto Cheese (12 pcs)

Puto Cheese (25 pcs)

Php 55

Php 115

Php 190

Steamed Classic Banana Bread (5 pcs)

Steamed Classic Banana Bread (12 pcs)

Steamed Classic Banana Bread (25 pcs)

Php 55

 

Php 130

 

Php 260

 

Contact Details:  

(0969)0104178

Email: contact.iskaparate@gmail.com

Messenger:  iskaparate.com

 Link: https://www.iskaparate.com/lea-leal

Share this article