Jonalyn Marata Sayson

Si Nanay Jonalyn Marata Sayson ay may dalawang anak at kasalukuyang naninirahan sa Urdaneta City. Ang kanyang negosyong Havilah Food Products ay kanyang itinatag nuong Enero 2020.

Mushroom Chicharon - garlic flavor

Php 115

Mushroom chicharon - cheese flavor

Php 115

Mushroom cracklings- shroom & greens flavor

Php70

Mushroom cracklings - shroom & tomato flavor

Php70

 

Contact Details: 

09237057504

Email: 

jonalynmsay@gmail.com

Facebook:

Havilah Food Products

Address:

Marata St., Nancamaliran West, Urdaneta City

Link: https://www.iskaparate.com/jonalyn-marata-sayson

Share this article