Jasmin Moncada Arago

Si Nanay Jasmin ay naninirahan sa Quezon City at may apat na anak. Kasapi siya sa Kabuhayan sa Ganap na Kasarinlan Credit and Savings Cooperative (KasaganaKa o KCoop). Siyam na taon na ang kanyang negosyo na tinawag niyang Jasmin Online Food. Gumagawa siya ng iba't ibang lutong ulam tulad ng pancit, lumpiang shanghai at lumpiang sariwa bukod pa sa mga panghimagas tulad ng biko at maja. Tinitiyak niyang lahat ng kanyang produkto ay hindi tinipid sa sangkap at palaging bagong luto. ​

Product  Price
Lumpiang Sariwa Php 35
Biko (Styro) Php 40
Biko small Php 450
Biko medium Php 550
Biko large Php 700
Maja (Styro) Php 40
Maja small Php 350
Maja medium Php 500
Maja large Php 700
Lumpiang Shanghai Php 125
Pancit Bihon/Canton/Palabok (Small) Php 400
Pancit Bihon/Canton/Palabok (Medium) Php 550
Pancit Bihon/Canton/Palabok (Large) Php 750
Pancit (Styro) Php 30

 

Contact Details:

(0936) 450-9304
(0955) 877-0483

Email: moncadajasmine31@gmail.com

Address:

58 MILITARY VET VILL, PASONG TAMO, QUEZON CITY

Link: https://www.iskaparate.com/jasmin-arago

Share this article