Elamae Membrere

Si Nanay Elamae ay taga Mountain Province, 34 years old at may isang anak. Ang pagnenegosyo ay kanyang pinasok noong Enero 2008.

 

Product & Price

Woven Cloth   Php 350.00 to Php 480.00 per yard

Contact Details: 

(0926) 757-3660

Email: 

edmeazuajel@yahoo.com

Messenger: 

Eillay Gonnaw

FB Fage:

Tadian Weaving PTYWO

 Address:

Tadian, Mountain Province

Link: Elamae Membrere

Share this article