Clarissa P. Gloria

Si Ate Clarissa ay 32 years old, naninirahan at nagnenegosyo sa San Jose City, Del Monte, Bulacan. Siya at ang kanyang asawa na si Kuya Jayson ay may isang anak na 4 years old. Dahil sa pandemya, nainip si Ate Clarissa at nanood ng maraming Youtube video upang magkaroon ng bagong kakayahan. Dito niya natutuhan ang paggawa ng paso. Sinubukan niyang gumawa ng mga paso para sa kanyang mga halaman. Nagandahan ang kanyang kapitbahay at umorder sa kanya ng sampung paso. Doon nagsimula ang pagtangkilik sa kanya ng mga iba pang customer. Sariling disenyo ang ginagamit ni Ate Clarissa sa paggawa ng kanyang mga paso. Gumagamit siya ng blend ng iba't ibang pintura sa pagbuo ng isang paso. Malaki ang epekto ng Covid19 sa negosyo ni Ate Clarissa. Dati ay natutuklasan siya ng mga customer na nagkataong dumadaan sa kanilang lugar. Nang maghigpit ang mga lockdown, nagkaroon ng harang sa kanilang daan kaya't nabawasan ng malaki ang benta niya. Umaasa siya na mas maraming makakatuklas ng kanyang mga produkto sa Iskaparate. ​

 

Products Price
Big Pots Php 300 per piece
Medium Pots Php 180 per piece
Medium Black Mamba Php 150 per piece
Small Pots Php 70 per piece
Pots with Catch Plate Php 180 per set
Candle Holder Php 100 for 3 pieces
Candle Holder Medium Php 300 for 3 pieces

 

 

Contact Details: 

(0907) 211-1193

Email:

jheryss@yahoo.com
zyrissepgloria@gmail.com
Address:

Road 15, Block 37, Lot 2, Barangay Minuyan V, San Jose Del Monte City, Bulacan

Link: https://www.iskaparate.com/clarissa-gloria

Share this article