Amelia Porras

Si Nanay Amelia ay 59 years old, may dalawang anak at nakatira sa Tabaco City. Ang GHG Variety Store na ang produkto ay mga bag ay kanyang itinayo noong 2013.

 

Product Price  
School Bag

Big Php 505.00

Small Php 360.00

Ladies Bag

Php 360.00

Sling Bag

Php 145.00

Shoulder Bag

Php 240.00

 

Contact Details: 

(0969) 010 4178

Email: 

contact.iskaparate@gmail.com

Messenger: 

Iskaparate Store

FB Fage:

Iskaparate Store

 Address:

309 DMG Center, Domingo M. Guevarra St., Mandaluyong City

Link: https://www.iskaparate.com/amelia-porras

Share this article