Agustina Reubal

Si Nanay Agustina Reubal ay 55 anyos, may limang anak, at kasalukuyang naninirahan sa Las Piñas City. Ang kanyang negosyo na A & R Kakanin ay itinatag nuong Nobyembre 2009.

Bibingkang Malagkit

6 pcs. per tub - Php 90

Biko Latik

5 pcs. per tub - Php 90

Palitaw

10 pcs. per tub - Php 90

Suman Malagkit

10 pcs. per pack - Php 90

Suman Moron

10 pcs. per pack - Php 90

 

Contact Details: 

09103710466

Email: 

agustinareubal023@gmail.com

Facebook:

A&R Kakanin

Messenger:

Agustina Maglaque Reubal

Address:

223 Pag Asa Compound, Pilar Village, Las Piñas City

Link: https://www.iskaparate.com/agustina-reubal

Share this article