Adriana Mateo

Si Nanay Adriana Mateo ay 61 anyos, may apat na anak at kasalukuyang naninirahan sa Sta. Ignacia Tarlac. Taong 1995 nang kanyang umpisahan ang pagtitinda ng palayok.

Palayok - Php60 - Php100

 

Contact Details: 

09956221392

Email: 

mcvaldez28@gmail.com

Address:

Baldios, Sta Ignacia Tarlac

Link: https://www.iskaparate.com/adriana-mateo

Share this article